ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Όροι και Προϋποθέσεις:

Προθεσμία εγγραφής και διαγραφής στο προγράμματα του Digital Marketing Academy in Hospitality (DMAH):

Οι σπουδαστές έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν στα προγράμματα εξειδίκευσης και επαγγελματικής πιστοποίησης που παρέχονται μέχρι την καταλυτική ημερομηνία εγγραφής του εκάστοτε προγράμματος. (αυτή συνήθως είναι 3-5 μέρες πριν την ημερομηνία έναρξης). Με την αποστολή & αποδοχή της αίτησης εγγραφής και πληρωμής των εκάστοτε διδάκτρων, ο σπουδαστής έχει άμεση και ολική πρόσβαση στους επιμέρους πόρους του προγράμματος που έχει εγγραφή.

 

Εάν ένας σπουδαστής ο οποίος έχει εγγραφή σε κάποιο πρόγραμμα αποφασίσει ότι εντέλει δεν θέλει να συμμετάσχει, έχει το δικαίωμά να ακυρώσει την εγγραφή του μέχρι και πριν την έναρξη του προγράμματος είτε ηλεκτρονικά (μέσω email) η με φυσική παρουσία στην γραμματεία του DMAH (Digital Marketing Academy in Hospitality). Σε μια τέτοια περίπτωση θα κρατηθεί ένα ποσοστό 15% για τα έξοδα διαχείρισης & εγγραφής και θα επιστραφεί το υπόλοιπο συνολικό ποσό που έχει δώσει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 14 ημερών.

 

Σε περίπτωση που ο σπουδαστής κάνει χρήση της υπηρεσίας η παρακολουθήσει μέρος του προγράμματος και δεν προβεί σε επίσημη ενημέρωση διακοπής παρακολούθησης πριν την έναρξη του, τότε και ως εκ τούτου δεν θα επιστραφεί το ποσό των διδάκτρων που έχει δοθεί για το πρόγραμμα εξειδίκευσης.

 

Όροι πληρωμής: Εξειδικευμένα πρoγράμματα: Revenue Management – Maximizing Revenue for Hospitality Businesses / Social Media Marketing Essentials for Travel & Tourism Businesses  

Για την παρακολούθηση και ολοκλήρωση των προγραμμάτων, αλλά και την χρήση υπηρεσιών που σχετίζονται με το προγράμματα εκπαίδευσης οι σπουδαστές θα πρέπει αν έχουν καταβάλει τουλάχιστον το 30% των διδάκτρων πριν από τη έναρξη των μαθημάτων.

Η μη πραγματοποίηση πληρωμών στο παραπάνω χρονικό πλαίσιο θα έχει ως αποτέλεσμα την αποχώρηση του φοιτητή από το πρόγραμμα εκπαίδευσης και την ανάκληση της πρόσβασης στο δίκτυο του εκπαιδευτικού οργανισμού. Δίδακτρα τα οποία έχουν καταβληθεί έως εκείνη την στιγμή δεν επιστρέφονται και δεν μεταβιβάζονται.

 

Έναρξη προγραμμάτων:

Η ημερομηνίες έναρξης του προγράμματος κατά την διάρκεια της εκάστοτε περιόδου θα ανακοινώνονται στην επίσημη ιστοσελίδα και Social Media του DMAH (Digital Marketing Academy in Hospitality).

 

Αναβολές:

Οι σπουδαστές που επιθυμούν να αναβάλουν τη συμμετοχή τους στο προγράμματα εκπαίδευσης μπορούν να το κάνουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις η οποίες, αξιολογούνται και είναι στη διακριτική ευχέρεια της διεύθυνσης του εκπαιδευτικού οργανισμού, για μέγιστο χρονικό διάστημα 12 μηνών. Στην αναβολή έχουν δικαίωμα εκείνοι που έχουν πληρώσει τα συνολικά δίδακτρα του προγράμματος.

 

Επιστροφές χρημάτων:

Οι επιστροφές διδάκτρων πραγματοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που καθιστούν τον φοιτητή μη ικανό να συνεχίσει το πρόγραμμα. Οι επιστροφές χρημάτων είναι στη διακριτική ευχέρεια της διεύθυνσης του DMΑH (Digital Marketing Academy in Hospitality). Οι εξαιρετικές περιπτώσεις θεωρούνται απρόβλεπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα ενός μαθητή να ολοκληρώσει την εκπαίδευση του. Γεγονότα όπως: αθλητικές, πολιτιστικές ή εργασιακές δεσμεύσεις κτλ, δεν θεωρούνται εξαιρετικές περιπτώσεις. Υποστηρικτικά έγγραφα π.χ. ιατρικό πιστοποιητικό, αστυνομική δήλωση κλπ. και ανάλογα την περίπτωση, θα πρέπει να συνοδεύουν το αίτημα διακοπής παρακολούθησης του εκάστοτε προγράμματος εκπαίδευσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις επίσης η αναβολή μπορεί να προσφερθεί ως εναλλακτική λύση. Το ποσό που θα επιστραφεί θα είναι ανάλογο με το ποσοστό του προγράμματος το οποίο έχει παρακολούθηση ο σπουδαστής. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται μέσα σε διάστημα 4 εβδομάδων.

 

Απορρίψεις.

Το DMΑH διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί δίδακτρα και διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την υποβολή αιτήσεων.

 

Διαφορές:

Σε περίπτωση διαφωνίας οι έχων άμεσο και έννομο συμφέρων μπορούν να επιλύσουν τις διαφορές τους στα Ελληνικά Δικαστήρια.

 

Επικοινωνία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το info@dmh.academy

 

Τρόποι πληρωμών:

Πληρωμή τοις μετρητοίς

Τραπεζική κατάθεση

Κατά την αποστολή πληρωμής μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής μεταφοράς, παρακαλείσθε να αναφέρετε τον πληρεξούσιο, το όνομα και / ή τον αριθμό τιμολογίου, εάν είναι διαθέσιμο με αποστολή στα παρακάτω στοιχεία:

 

STUDYSMART – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Πληρωμές σε ευρώ

Tράπεζα Πειραιώς: Αριθμός λογαριασμού: 6649-135642-795

Αριθμός IBAN: GR74 0171 6490 0066 4913 5642 795

Alpha Bank: ΑΡ. ΛΟΓ: 120002320-005441

ΙΒΑΝ:GR 7801401200120002320005441

 

 Επικοινωνία:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το info@dmh.academy

 

DMH academy

Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης

Βόρεια Προάστια: StudySmart

Οδός: Κηφησιας 16 &Χαλεπά Αμαρουσίου Τηλ: 6937-280 440

Υπεύθυνος Προγράμματος: Κων/νος Χανδρινός